Två JA för framtiden i Sölvesborg

2015-05-04

Vid kommunfullmäktiges möte i kväll beslutades att godkänna detaljplanen och exploateringsavtalet gällande den nya stadsdelen Innerhamnen i Sölvesborg. Beslut som visar på en framåtanda och en vilja att utveckla Sölvesborg till en attraktiv kommun för boende och besökare. Men även en stad som vill utveckla sitt näringsliv.

-”Kommunfullmäktiges beslut i kväll är den största och viktigaste händelsen i vårt projekt”, säger Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx. ”Nu kommer vi att öka hastigheten i vårt arbete med realiseringen av den nya stadsdelen. Arbetet som nu tar fart innefattar flera olika aktiviteter och vi berättar gärna mera om dem”, avslutar Eskil.

För ytterligare information om vårt fortsatta arbete kontakta:

Eskil Arnoldsson, projektledare, Solixx Utvecklings AB, 0708 – 42 82 81, eskil.arnoldsson@solixx.se

Carina Centrén, styrelseordförande, Solixx Utvecklings AB, 0706 – 47 26 90, carina.centren@solixx.se

En viktig byggsten på plats för ett unikt projekt

2015-04-22

Vid kommunstyrelsens möte igår kväll beslutades att föreslå kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen och exploateringsavtalet gällande den nya stadsdelen Innerhamnen i Sölvesborg. Det är ett viktigt beslut som innebär stora utvecklingsmöjligheter för Sölvesborg och Blekinge. 

Planerna för en helt ny stadsdel där Sölvesborg möter havet startade 2008. Då bildades Solixx Utvecklings AB, ett bolag som ägs och drivs av 35 entreprenörer med lokal förankring i Sölvesborg. Visionen för Solixx är att utveckla ett attraktivt område för boende, verksamheter och upplevelser i marin miljö.

- ”Kommunstyrelsens beslut i går är ett stort framsteg i förverkligandet av vårt projekt”, säger Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx. ”Det innebär att vi nu kan sätta fokus på realiseringen av den nya stadsdelen Innerhamnen. Med det menar vi allt från att knyta upp exploatörer som ska bygga fastigheter, infrastruktur och marina till företag och privatpersoner som vill verka och bo i Sölvesborg”, säger Eskil.

Att ett privat ägt bolag arbetar fram såväl en detaljplan som ett exploateringsavtal för en helt ny stadsdel är unikt. Detaljplanen omfattar såväl mark som bolaget äger själva som mark och havsområden som Sölvesborgs kommun äger idag. Under hela processen har arbetet skett i nära samarbete med kommunen, men det är Solixx som drivit och finansierat projektet.

För Solixx har det från start varit viktigt att Innerhamnen ska vara en stadsdel öppen för alla. Såväl under planeringsfasen som när hus och lokaliteter blir verklighet. Bland annat har öppna möten för allmänheten genomförts och information getts i anslutning till mässor och event.

-”Ett kännetecken för oss entreprenörer är att se möjligheter och lösningar, samt att i alla lägen nyttja våra nätverk”, säger Eskil. ”I ett bolag med trettiotalet entreprenörer har det varit en enorm styrka vilket gjort att vi kunnat driva projektet i högt tempo och med stor framgång”, avslutar Eskil.

För ytterligare information kontakta:
Eskil Arnoldsson, projektledare, Solixx Utvecklings AB, 0708 – 42 82 81, eskil.arnoldsson@solixx.se
Carina Centrén, styrelseordförande, Solixx Utvecklings AB, 0706 – 47 26 90, carina.centren@solixx.se

Solixx Utvecklings AB:s projekt ”Innerhamnen” i Sölvesborg samverkar med Blekinge Offshore angående bostäder, lokaler och hotell

Blekinge-OffshoreBlekinge Offshore är Sveriges största vindkraftsprojekt och omfattar uppförandet av 500-700 vindkraftverk i Hanöbukten. Vi räknar med att regeringen ska medge bygglov under våren 2015. Projektet innebär investeringar på totalt ca 50 miljarder kr i Sölvesborg/Norgesund och i Karlshamn. Investeringarna beräknas ta fart på allvar ca 2 år efter erhållet bygglov och projekttiden för uppförandet beräknas till ca 5-7 år.

Solixx Utvecklings AB har visionen att skapa förutsättningar för en ny attraktiv och havsnära stadsdel i Sölvesborg, ”Innerhamnen”. Solixx uppdrag är att arbeta fram kompletta byggrätter för hela området. I arbetet ingår bland annat att få till stånd en fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp.

Blekinge Offshore innebär naturligtvis en stor injektion av pengar i regionen inom många olika branscher. Mycket personal kommer att fastanställas och/eller för en tid vara här för speciella uppdrag. Detta ställer stora krav på tillgång till både permanentboende och mer tillfälliga bostäder, lokaler och hotell. ”Både Solixx Utvecklings AB och Blekinge Offshore ser många möjligheter med att projekten tycks sammanfalla i tiden” – Anders Nilsson, VD för Vingkraft AB.

www.blekingeoffshore.se

För ytterligare information kontakta

Ander Nilsson
Vingkraft AB
0733-277 796

Solixx Utvecklings AB ställer ut med Innerhamnen på Öresundsmarknaden

Solixx Utvecklings AB ställer ut på Fastighetsvärldens seminarium Öresundsmarknaden, torsdag 2 oktober 2014 i Malmö Börshus. Solixx ställer ut för att presentera projekt Innerhamnen i Sölvesborg.

Projektet Innerhamnen i Sölvesborg är ett projekt där privatpersoner och företag med lokal anknytning till Sölvesborg har gått ihop och startat Solixx Utvecklings AB med visionen att skapa förutsättningar för en ny attraktiv och havsnära stadsdel i Sölvesborg, Innerhamnen.

Planerna är att skapa ett attraktivt område av centrumkaraktär som erbjuder ett brett utbud av handel, kultur och verksamheter samt bostäder. Ett område med härlig havsutsikt och närhet till småbåtshamn med ett läge alldeles intill stadens resecentrum.

Solixx målsättning är att arbeta fram kompletta byggrätter för hela området. I arbetet ingår bland annat att få till stånd en fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp.

”Innerhamnen är en stadsdel med enastående möjligheter för såväl bostäder, kommersiella lokaler, offentliga rum som marina. Genom områdets närhet till hav, centrum och kommunikation och med stadsdelens planerade extraordinära utformning, kommer det att skapas engagemang och uppmärksamhet långt utanför Sölvesborgs gränser” – Carina Centrén Styrelseordförande i Solixx Utvecklings AB.

I Innerhamnen planeras 400 havsnära lägenheter med totalt ca 40 000 m2 bostadsyta, 20 000 m2 kommersiell yta, ca 250 båtplatser i ny marina samt hotell och konferensanläggning med 100+ rum.

Vill ni vara med och utveckla Innerhamnen i Sölvesborg? Kontakta oss!