Innerhamnen är döpt, till Innerhamnen.

Nu har området fått sitt namn. Innerhamnen.

Kommunens namnkommitté hade via hemsida och facebook fått in en lång lista på namnförslag jämte de som Solixxs representanter själva kommit på. Till syvende och sist föll ändå förslaget på Innerhamnen.