Solixx Utvecklings AB:s projekt ”Innerhamnen” i Sölvesborg samverkar med Blekinge Offshore angående bostäder, lokaler och hotell

Blekinge-OffshoreBlekinge Offshore är Sveriges största vindkraftsprojekt och omfattar uppförandet av 500-700 vindkraftverk i Hanöbukten. Vi räknar med att regeringen ska medge bygglov under våren 2015. Projektet innebär investeringar på totalt ca 50 miljarder kr i Sölvesborg/Norgesund och i Karlshamn. Investeringarna beräknas ta fart på allvar ca 2 år efter erhållet bygglov och projekttiden för uppförandet beräknas till ca 5-7 år.

Solixx Utvecklings AB har visionen att skapa förutsättningar för en ny attraktiv och havsnära stadsdel i Sölvesborg, ”Innerhamnen”. Solixx uppdrag är att arbeta fram kompletta byggrätter för hela området. I arbetet ingår bland annat att få till stånd en fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp.

Blekinge Offshore innebär naturligtvis en stor injektion av pengar i regionen inom många olika branscher. Mycket personal kommer att fastanställas och/eller för en tid vara här för speciella uppdrag. Detta ställer stora krav på tillgång till både permanentboende och mer tillfälliga bostäder, lokaler och hotell. ”Både Solixx Utvecklings AB och Blekinge Offshore ser många möjligheter med att projekten tycks sammanfalla i tiden” – Anders Nilsson, VD för Vingkraft AB.

www.blekingeoffshore.se

För ytterligare information kontakta

Ander Nilsson
Vingkraft AB
0733-277 796

Solixx Utvecklings AB ställer ut med Innerhamnen på Öresundsmarknaden

Solixx Utvecklings AB ställer ut på Fastighetsvärldens seminarium Öresundsmarknaden, torsdag 2 oktober 2014 i Malmö Börshus. Solixx ställer ut för att presentera projekt Innerhamnen i Sölvesborg.

Projektet Innerhamnen i Sölvesborg är ett projekt där privatpersoner och företag med lokal anknytning till Sölvesborg har gått ihop och startat Solixx Utvecklings AB med visionen att skapa förutsättningar för en ny attraktiv och havsnära stadsdel i Sölvesborg, Innerhamnen.

Planerna är att skapa ett attraktivt område av centrumkaraktär som erbjuder ett brett utbud av handel, kultur och verksamheter samt bostäder. Ett område med härlig havsutsikt och närhet till småbåtshamn med ett läge alldeles intill stadens resecentrum.

Solixx målsättning är att arbeta fram kompletta byggrätter för hela området. I arbetet ingår bland annat att få till stånd en fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp.

”Innerhamnen är en stadsdel med enastående möjligheter för såväl bostäder, kommersiella lokaler, offentliga rum som marina. Genom områdets närhet till hav, centrum och kommunikation och med stadsdelens planerade extraordinära utformning, kommer det att skapas engagemang och uppmärksamhet långt utanför Sölvesborgs gränser” – Carina Centrén Styrelseordförande i Solixx Utvecklings AB.

I Innerhamnen planeras 400 havsnära lägenheter med totalt ca 40 000 m2 bostadsyta, 20 000 m2 kommersiell yta, ca 250 båtplatser i ny marina samt hotell och konferensanläggning med 100+ rum.

Vill ni vara med och utveckla Innerhamnen i Sölvesborg? Kontakta oss!

Innerhamnen är döpt, till Innerhamnen.

Nu har området fått sitt namn. Innerhamnen.

Kommunens namnkommitté hade via hemsida och facebook fått in en lång lista på namnförslag jämte de som Solixxs representanter själva kommit på. Till syvende och sist föll ändå förslaget på Innerhamnen.