Vi har köpt tre fastigheter

Industrifastigheterna ligger i innerhamnen centralt i Sölvesborg och utgör själva innerhamnen. På tomterna finns idag flera spannmålssilor sammanbyggda med pelletsfabrik och kontor. Fastigheterna har även flera lagerlokaler och stora hårdgjorda uppställningsytor.

Området har ägts av Lantmännen. Solixx Utvecklings AB har köpt hela området inkl. byggnader.

Arbetet med att skapa de utredningar och tillstånd som krävs för fortsatt arbete har påbörjats.

Medan planarbetet pågår erbjuder Solixx uthyrning av befintliga kontor och lagerlokaler.