Solixx Utvecklings AB är ett lokalt förankrat företag som helt ägs av personer och företag med anknytning till Sölvesborg. Solixx vision är att skapa förutsättningar för en ny attraktiv stadsdel, Innerhamnen, i centrala Sölvesborg.

Vår målsättning är att arbeta fram kompletta byggrätter för området. I vårt arbete har vi bland annat att fått till stånd en ny fastställd detaljplan för området, vi genomför erforderliga markundersökningar samt införskaffar erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp. Allt detta sker i nära samarbete med kommunen.

Sölvesborg-Innerhamnen-vy

Innerhamnen är en stadsdel med enastående möjligheter för såväl bostäder, kommersiella lokaler, offentliga rum som marina. Genom områdets närhet till hav, centrum och kommunikation och med stadsdelens planerade extraordinära utformning, kommer det att skapa engagemang och uppmärksamhet långt utanför Sölvesborgs gränser.

Unik satsning i Sölvesborg och Sverige?
Att en privat aktör till fullo agerar och genomför en kommuns planering av en ny stadsdel hör inte till vanligheterna. Processen har omfattat allt från markförvärv, framtagning av detaljplan  och kommer avslutas med försäljning av klara byggrätter.

Vill ni vara med och exploatera och bygga Innerhamnen i Sölvesborg? Kontakta oss!