En utsikt i förändring

 

 

 

 

 Idag kan man se ut över innerhamnen från hål 18 på Sölvesborgs GK.

                             Golf 2

En utsikt som kan upplevas skiftande och vacker idag men som kommer att bjuda på så mycket mer när stadsdelen Innerhamnen förverkligas.

                              Golf 1

Vi ser positivt på framtiden och de förändringar och möjligheter som kommer erbjudas där.

Golf 3

Vill du veta mer så tveka inte att höra av dig till oss.

 

Publicerat 2022-08-17

Pandemin har satt sina spår även på vår verksamhet.

Vi har tappat lite tid och vår avsiktsförklaring med Sölvesborgs kommun har löpt ut. Dialogen om förverkligande av Innerhamnen pågår dock för fullt.

Under pandemin har nya idéer och visioner växt fram och utvecklingen är positiv. Vår planeringen för en ny stadsdel i Sölvesborg fortsätter och Innerhamnen kommer bli verklighet. Det är vi och många med oss helt övertygade om.
Sölvesborg kommer bli en kommun där utveckling och förnyelse skapar möjligheter.
Sölvesborg_Kontor1
Publicerat 2021-09-27

Klart med ett betydelsefullt avtal

Strax före semestern fattade kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun beslut om att teckna en avsiktsförklaring för förvärv av vårt projekt Solixx/Innerhamnen. 

Kommunfullmäktige och dess politiker har därmed gett klartecken till satsningen på den nya stadsdelen ”Innerhamnen” i Sölvesborg. Det signalerar en framtidstro och en vilja att Sölvesborg ska vara en kommun där utveckling och förnyelse skapar möjligheter.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunförvaltningen nu fått i uppdrag att genomföra tillhörande utredningar, så att ett köp verkställs före årsskiftet. Nu ser vi i Solixx fram emot att underteckna ett köpeavtal och genomföra affären före årsskiftet och att själva exploateringen av området kan starta.

Vi vill gärna kunna säga: ”Börja bygg!”

7050883-composite-image-of-young-architect-yelling-with-a-megaphone 

Publicerat 2020-08-24

 

Samstyret och oppositionen är överens – de vill förvärva projekt Innerhamnen av Solixx

I juni beslutar kommunen om en ny avsiktsförklaring för att göra förvärvet möjligt.

Kommentarer från politiker i kommunen:
”Enligt de analyser och beräkningar utredningen visar ser vi att detta på sikt kan påverka den ekonomiska tillväxten i Sölvesborgs kommun positivt.”

”Vi ser detta som en viktig del i att skapa goda förutsättningar för att kunna utveckla Innerhamnen till att bli en ny levande och pulshöjande stadsdel”

- Nu närmar vi oss och ser framemot starten på förverkligandet av den nya stadsdelen, säger Eskil Arnoldsson, projektledare Solixx Utvecklings AB.

Publicerat 2020-06-04

Framtidsutsikter

IMG_6562

Våra planer och arbete för förverkligandet av Sölvesborgs nya stadsdel rullar på och vi ser positivt på framtiden. Glädjande kan vi se hur intresset för Innerhamnen ökar och att många ser Sölvesborg som sin framtida hemstad. Men även som en stad att etablera kontor och verksamhet i.

Vi kan även konstatera att vårt projekt och arbete är unikt på flera olika sätt. Det lokala privata ägandet och genomförandet har vi inte mött hittills i någon annan kommun i Sverige.  Att vi dessutom har lyckats få en detaljplan för en hel stadsdel godkänd utan överklagande gör vårt projekt också unikt.  

Nu arbetar vi för att exploatörer ska kunna förverkliga Innerhamnen och att därmed projektering av infrastrukturarbetet för området ska kunna startas och att byggnationerna kommer igång. Så inom några år kommer utsikten från golfbanan på andra sidan Sölvesborgsviken att ändra skepnad och se helt annorlunda ut mot vad den gör idag.

Publicerat 2017-10-22