Tidslinje Innerhamnen

Hela projektet startade med att Företagarföreningen Startveven i Sölvesborg kläckte idén om att området kring silosarna i innerhamnen borde kunna utvecklas till en mera attraktiv stadsdel. År 2008 bjöds det in till ett uppstartsmöte, vilket resulterade i att 21 privatpersoner tillsammans startade Solixx Utvecklings AB.

Tidslinje webb 202012