För exploatörer

Vill du vara med och utveckla en ny stadsdel i Sölvesborg?

Solixx är en unik satsning i Sölvesborg och i Sverige! Att en privat aktör till fullo agerar och genomför en kommuns planering av en ny stadsdel hör inte till vanligheterna. Processen omfattar allt från markförvärv, framtagning av detaljplan till försäljning av klara byggrätter.

Solixx har skapat förutsättningarna för en stadsdel med enastående möjligheter för såväl bostäder, kommersiella lokaler, offentliga rum som marina.

Genom stadsdelens närhet till hav, centrum och kommunikation och med dess planerade extraordinära utformning kommer stadsdelen att skapa engagemang och uppmärksamhet långt utanför Sölvesborgs gränser.

Sölvesborgs resecentrum några spår bor
Sölvesborgs resecentrum, några spår bort!

Detaljplanen och exploateringsavtal antogs av ett enigt kommunfullmäktige 2015.

Är ni intresserade av att som exploatör vara en del av utvecklingen i Sölvesborg, kontakta:

Anders Strand
0708 – 80 82 37
anders.strand@solixx.se