Till minne av Lars-Olof Strand

Lasse 1 (2)

Vår vän, kompanjon och styrelseledamot Lars-Olof ”Lasse” Strand har lämnat oss. Han efterlämnar ett stort tomrum hos oss och många andra men självklart främst hos sina närmaste – hustrun Astrid, barnen Johan, Anders och Tina med familjer.

Lars-Olof Strand kom till Sölvesborg på 1970-talet och gjorde genom åren sig känd som en driftig entreprenör och en affärsman ut i fingertopparna. Han var aldrig sen att dela med sig av goda råd till andra entreprenörer och såg det som självklart att vara med i utvecklingen av Sölvesborgs näringsliv. Detta gjorde han dels genom sitt engagemang i Föreningen Startveven, som har varit behjälpliga med uppstart av åtskilliga nya verksamheter i Sölvesborg, och där Lasse bland annat deltog ideellt med sin kunskap och som mentor till företagsetablerarna.

År 2008 var det just en grupp inom Startveven som kom på idén att starta Solixx Utvecklings AB för att utveckla Sölvesborgs Innerhamn till en ny havsnära stadsdel. Lasse har under alla de tio år som gått varit aktiv i styrelsen och var så intill någon vecka före sin bortgång.  Vi i styrelsen har arbetat nära Lasse under åren och lärt känna honom som en genuint omtänksam person och med en förmåga att skapa en trevlig stämning runt omkring sig.

Lasse, vi lovar att göra allt för att slutföra vårt gemensamma projekt i din anda, dvs med ett förtroendeingivande affärsmannaskap och ett glatt leende.

Tack för den tid vi fick möjligheten att arbeta tillsammans.

Styrelsen Solixx Utvecklings AB

Monika Andersson, Eskil Arnoldsson, Sivert Carlsson, Carina Centrén, Monica Folkesson, Helen Olofsson, Petri Virtanen

Publicerat 2018-07-16

Två JA för framtiden i Sölvesborg

2015-05-04

Vid kommunfullmäktiges möte i kväll beslutades att godkänna detaljplanen och exploateringsavtalet gällande den nya stadsdelen Innerhamnen i Sölvesborg. Beslut som visar på en framåtanda och en vilja att utveckla Sölvesborg till en attraktiv kommun för boende och besökare. Men även en stad som vill utveckla sitt näringsliv.

-”Kommunfullmäktiges beslut i kväll är den största och viktigaste händelsen i vårt projekt”, säger Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx. ”Nu kommer vi att öka hastigheten i vårt arbete med realiseringen av den nya stadsdelen. Arbetet som nu tar fart innefattar flera olika aktiviteter och vi berättar gärna mera om dem”, avslutar Eskil.

För ytterligare information om vårt fortsatta arbete kontakta:

Eskil Arnoldsson, projektledare, Solixx Utvecklings AB, 0708 – 42 82 81, eskil.arnoldsson@solixx.se

Carina Centrén, styrelseordförande, Solixx Utvecklings AB, 0706 – 47 26 90, carina.centren@solixx.se

En viktig byggsten på plats för ett unikt projekt

2015-04-22

Vid kommunstyrelsens möte igår kväll beslutades att föreslå kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen och exploateringsavtalet gällande den nya stadsdelen Innerhamnen i Sölvesborg. Det är ett viktigt beslut som innebär stora utvecklingsmöjligheter för Sölvesborg och Blekinge. 

Planerna för en helt ny stadsdel där Sölvesborg möter havet startade 2008. Då bildades Solixx Utvecklings AB, ett bolag som ägs och drivs av 35 entreprenörer med lokal förankring i Sölvesborg. Visionen för Solixx är att utveckla ett attraktivt område för boende, verksamheter och upplevelser i marin miljö.

- ”Kommunstyrelsens beslut i går är ett stort framsteg i förverkligandet av vårt projekt”, säger Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx. ”Det innebär att vi nu kan sätta fokus på realiseringen av den nya stadsdelen Innerhamnen. Med det menar vi allt från att knyta upp exploatörer som ska bygga fastigheter, infrastruktur och marina till företag och privatpersoner som vill verka och bo i Sölvesborg”, säger Eskil.

Att ett privat ägt bolag arbetar fram såväl en detaljplan som ett exploateringsavtal för en helt ny stadsdel är unikt. Detaljplanen omfattar såväl mark som bolaget äger själva som mark och havsområden som Sölvesborgs kommun äger idag. Under hela processen har arbetet skett i nära samarbete med kommunen, men det är Solixx som drivit och finansierat projektet.

För Solixx har det från start varit viktigt att Innerhamnen ska vara en stadsdel öppen för alla. Såväl under planeringsfasen som när hus och lokaliteter blir verklighet. Bland annat har öppna möten för allmänheten genomförts och information getts i anslutning till mässor och event.

-”Ett kännetecken för oss entreprenörer är att se möjligheter och lösningar, samt att i alla lägen nyttja våra nätverk”, säger Eskil. ”I ett bolag med trettiotalet entreprenörer har det varit en enorm styrka vilket gjort att vi kunnat driva projektet i högt tempo och med stor framgång”, avslutar Eskil.

För ytterligare information kontakta:
Eskil Arnoldsson, projektledare, Solixx Utvecklings AB, 0708 – 42 82 81, eskil.arnoldsson@solixx.se
Carina Centrén, styrelseordförande, Solixx Utvecklings AB, 0706 – 47 26 90, carina.centren@solixx.se

Solixx Utvecklings AB:s projekt ”Innerhamnen” i Sölvesborg samverkar med Blekinge Offshore angående bostäder, lokaler och hotell

Blekinge-OffshoreBlekinge Offshore är Sveriges största vindkraftsprojekt och omfattar uppförandet av 500-700 vindkraftverk i Hanöbukten. Vi räknar med att regeringen ska medge bygglov under våren 2015. Projektet innebär investeringar på totalt ca 50 miljarder kr i Sölvesborg/Norgesund och i Karlshamn. Investeringarna beräknas ta fart på allvar ca 2 år efter erhållet bygglov och projekttiden för uppförandet beräknas till ca 5-7 år.

Solixx Utvecklings AB har visionen att skapa förutsättningar för en ny attraktiv och havsnära stadsdel i Sölvesborg, ”Innerhamnen”. Solixx uppdrag är att arbeta fram kompletta byggrätter för hela området. I arbetet ingår bland annat att få till stånd en fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp.

Blekinge Offshore innebär naturligtvis en stor injektion av pengar i regionen inom många olika branscher. Mycket personal kommer att fastanställas och/eller för en tid vara här för speciella uppdrag. Detta ställer stora krav på tillgång till både permanentboende och mer tillfälliga bostäder, lokaler och hotell. ”Både Solixx Utvecklings AB och Blekinge Offshore ser många möjligheter med att projekten tycks sammanfalla i tiden” – Anders Nilsson, VD för Vingkraft AB.

www.blekingeoffshore.se

För ytterligare information kontakta

Ander Nilsson
Vingkraft AB
0733-277 796