Solixx Utvecklings AB:s projekt ”Innerhamnen” i Sölvesborg samverkar med Blekinge Offshore angående bostäder, lokaler och hotell

Blekinge-OffshoreBlekinge Offshore är Sveriges största vindkraftsprojekt och omfattar uppförandet av 500-700 vindkraftverk i Hanöbukten. Vi räknar med att regeringen ska medge bygglov under våren 2015. Projektet innebär investeringar på totalt ca 50 miljarder kr i Sölvesborg/Norgesund och i Karlshamn. Investeringarna beräknas ta fart på allvar ca 2 år efter erhållet bygglov och projekttiden för uppförandet beräknas till ca 5-7 år.

Solixx Utvecklings AB har visionen att skapa förutsättningar för en ny attraktiv och havsnära stadsdel i Sölvesborg, ”Innerhamnen”. Solixx uppdrag är att arbeta fram kompletta byggrätter för hela området. I arbetet ingår bland annat att få till stånd en fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp.

Blekinge Offshore innebär naturligtvis en stor injektion av pengar i regionen inom många olika branscher. Mycket personal kommer att fastanställas och/eller för en tid vara här för speciella uppdrag. Detta ställer stora krav på tillgång till både permanentboende och mer tillfälliga bostäder, lokaler och hotell. ”Både Solixx Utvecklings AB och Blekinge Offshore ser många möjligheter med att projekten tycks sammanfalla i tiden” – Anders Nilsson, VD för Vingkraft AB.

www.blekingeoffshore.se

För ytterligare information kontakta

Ander Nilsson
Vingkraft AB
0733-277 796