Två JA för framtiden i Sölvesborg

2015-05-04

Vid kommunfullmäktiges möte i kväll beslutades att godkänna detaljplanen och exploateringsavtalet gällande den nya stadsdelen Innerhamnen i Sölvesborg. Beslut som visar på en framåtanda och en vilja att utveckla Sölvesborg till en attraktiv kommun för boende och besökare. Men även en stad som vill utveckla sitt näringsliv.

-”Kommunfullmäktiges beslut i kväll är den största och viktigaste händelsen i vårt projekt”, säger Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx. ”Nu kommer vi att öka hastigheten i vårt arbete med realiseringen av den nya stadsdelen. Arbetet som nu tar fart innefattar flera olika aktiviteter och vi berättar gärna mera om dem”, avslutar Eskil.

För ytterligare information om vårt fortsatta arbete kontakta:

Eskil Arnoldsson, projektledare, Solixx Utvecklings AB, 0708 – 42 82 81, eskil.arnoldsson@solixx.se

Carina Centrén, styrelseordförande, Solixx Utvecklings AB, 0706 – 47 26 90, carina.centren@solixx.se