Solixx Utvecklings AB ställer ut med Innerhamnen på Öresundsmarknaden

Solixx Utvecklings AB ställer ut på Fastighetsvärldens seminarium Öresundsmarknaden, torsdag 2 oktober 2014 i Malmö Börshus. Solixx ställer ut för att presentera projekt Innerhamnen i Sölvesborg.

Projektet Innerhamnen i Sölvesborg är ett projekt där privatpersoner och företag med lokal anknytning till Sölvesborg har gått ihop och startat Solixx Utvecklings AB med visionen att skapa förutsättningar för en ny attraktiv och havsnära stadsdel i Sölvesborg, Innerhamnen.

Planerna är att skapa ett attraktivt område av centrumkaraktär som erbjuder ett brett utbud av handel, kultur och verksamheter samt bostäder. Ett område med härlig havsutsikt och närhet till småbåtshamn med ett läge alldeles intill stadens resecentrum.

Solixx målsättning är att arbeta fram kompletta byggrätter för hela området. I arbetet ingår bland annat att få till stånd en fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp.

”Innerhamnen är en stadsdel med enastående möjligheter för såväl bostäder, kommersiella lokaler, offentliga rum som marina. Genom områdets närhet till hav, centrum och kommunikation och med stadsdelens planerade extraordinära utformning, kommer det att skapas engagemang och uppmärksamhet långt utanför Sölvesborgs gränser” – Carina Centrén Styrelseordförande i Solixx Utvecklings AB.

I Innerhamnen planeras 400 havsnära lägenheter med totalt ca 40 000 m2 bostadsyta, 20 000 m2 kommersiell yta, ca 250 båtplatser i ny marina samt hotell och konferensanläggning med 100+ rum.

Vill ni vara med och utveckla Innerhamnen i Sölvesborg? Kontakta oss!

Innerhamnen är döpt, till Innerhamnen.

Nu har området fått sitt namn. Innerhamnen.

Kommunens namnkommitté hade via hemsida och facebook fått in en lång lista på namnförslag jämte de som Solixxs representanter själva kommit på. Till syvende och sist föll ändå förslaget på Innerhamnen.