Pandemin har satt sina spår även på vår verksamhet.

Vi har tappat lite tid och vår avsiktsförklaring med Sölvesborgs kommun har löpt ut. Dialogen om förverkligande av Innerhamnen pågår dock för fullt.

Under pandemin har nya idéer och visioner växt fram och utvecklingen är positiv. Vår planeringen för en ny stadsdel i Sölvesborg fortsätter och Innerhamnen kommer bli verklighet. Det är vi och många med oss helt övertygade om.
Sölvesborg kommer bli en kommun där utveckling och förnyelse skapar möjligheter.
Sölvesborg_Kontor1
Publicerat 2021-09-27